Tamme Staadion

Tamme pst 1 | Tartu

rajatise rekonstrueerimine

tellija | Tartu Linnavalitsus

arhitekt | Jelena Beljajeva