Tallinna Tõnismäe Reaalkool

Pärnu mnt 50 | Tallinn

fassaadide soojustamine

netopind 4 893m2

tellija | Tallinna Haridusamet

arhitekt | Raili Hurt