Tamme Staadioni mänguväljak

Tamme pst 1 | Tartu

uusrajatis

tellija | Tartu Linnavalitsus

arhitekt | Jelena Beljajeva