Tartu Hooldekodu

Liiva 32 | Tartu

hoone juurdeehitus

netopind 2 011m2

tellija |  Tartu Linnavalitsus

arhitekt | Andres Lunge