Tartu KHK autoerialade õppetöökoda

Põllu 11 | Tartu

uusehitis

netopind 9 233m2

tellija | Tartu Linnavalitsus

arhitekt | Keiti Kaasik