Tartu Loomemajanduskeskus

Kalevi 15 ja 17 | Tartu

hoonete restaureerimine

netopind 1 004m2

tellija | Tartu Linnavalitsus

arhitekt | Jelena Beljajeva