Tartu Ülikooli Sotsiaal- ja Haridusteaduskonna õppehoone

Näituse 2  | Tartu

hoone rekonstrueerimine

netopind 1 717m2

tellija | Tartu Ülikool

arhitekt | Kaido Kepp