Scroll to top
et en

RTG Projektbüroo AS ja Tartu Linnavalitsus sõlmisid 11.04.2019 lepingu Tüve tänava sotsiaalmajade projekteerimiseks Tartusse.
Hankija eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega projekteerida Tüve tänavale kaks sotsiaalkorterelamut, mille alusel on võimalik korraldada riigihange ehitustöödeks. Hoone tuleb projekteerida liginullenergiahoonena (korterelamu)  energiatõhususarvu piirväärtuses kuni 105 kWh/m²a.

Visualiseeriv vaade
Arhitekt: Marina Orlovski O+
Asukohaskeem Tüve 9, 11, 13